NH瓷砖即时股价 Mon 4 Oct   14:29:02
股票名称 备注 成交价 买价 待购量(千) 卖价 待售量(千) 开市 最高 最低 成交量(千) 起落
NH Ceram
NH瓷砖
- 0.050 0.045 200 0.050 15 0.060 0.060 0.050 10 -
 

 

 

 

 

 

 

加入企业公关网

企业公关网主页 | 成员公司简介 | 成员公司股价 | 成员公司报告 | 成员公司业绩 | 关于企业公关网

新加坡股市 | 金融信息 | 财经新闻 | 财经BBS | zaobao.com

Copyright ©  2001  zaobao.com 财经网